SOWA MOBI - skąd pobrać i jak zainstalować aplikację.

 

 SOWA MOBI - skąd pobrać i jak zainstalować aplikację.

 

1. Kliknij w przycisk Sklep Play w aplikacjach w telefonie

lub wpisz adres https://play.google.com/store w dowolnej przeglądarce.

2. Wyszukaj aplikację Sowa Mobi

3. Kliknij Zainstaluj

4. Kliknij Otwórz (zaraz po zainstalowaniu) lub odszukaj skrót na jednym z Pulpitów ekranu telefonu.

5. Po otwarciu aplikacji pojawi się okno logowania.

    Przycisk: Jak to działa pojawią się krótkie informacje przygotowane przez producenta aplikacji.

6. Klikamy: Rozpocznij

7. Wybierz bibliotekę:

    a. w wyszukiwarce wystarczy wpisać: Mstów

    b. następnie wybrać: Biblioteka Gminna w Mstowie.

8. Po zaznaczeniu/wybraniu katalogu naszej Biblioteki należy zalogować się do swojego konta. Aby się zalogować należy podać:

    a. adres e-mail podany przy zapisie do biblioteki / login / numer karty bibliotecznej

    b. hasło

Nie ma możliwości zalogowania się na konto z poziomu dodatkowego adresu mailowego (np. poręczyciela). Przy braku adresu e-mail można podać: numer karty bibliotecznej czytelnika lub login.

9. Po zalogowaniu się można sprawdzić m.in.:

    a. aktualnie na koncie, czyli:

         - wypożyczone książki,

         - książki czekające do odbioru,

         - na jakie pozycje jeszcze oczekuje (miejsce w kolejce),

    b. propozycje, czyli co warto przeczytać,

    c. często wypożyczane, czyli najczęściej aktualnie wypożyczane zbiory.

 

10. Więcej informacji można uzyskać klikając w przycisk u góry po lewej stronie; pojawi się menu:

         - Strona główna, to powrót do ekranu „startowego” aplikacji,

         - Wypożyczenia, to wykaz aktualnie wypożyczonych zbiorów. Tutaj można sprawdzić termin zwrotu i prolongować wypożyczone zbiory,

         - Oczekujące, to wykaz zbiorów czekających na odbiór w bibliotece, zarezerwowanych, zamówionych,

        - Historia, to wykaz wypożyczanych wcześniej (elektronicznie) zbiorów,

        - Biblioteka, wyświetlona zostaje mapa z dokładną lokalizację Biblioteki i jej Filii.

 

11. Wypożyczenia – jak prolongować:

       a. należy wejść w „sekcję” Wypożyczenia,

       b. kliknąć w trzy kropki przy konkretnej pozycji,

       c. teraz można sprawdzić: datę i miejsce wypożyczenia zbioru, nr egzemplarza i prolongować termin zwrotu, klikając w napis Prolonguj, pojawi się okienko do potwierdzenia prolongaty.

Po potwierdzeniu PROLONGUJ – zostanie wyświetlony komunikat:

          - Wypożyczenie zostało prolongowane – termin zwrotu dokument zostanie przesunięty

          - Prolongata nie powiodła się - termin zwrotu nie zostanie prolongowany

Jeżeli prolongata będzie niemożliwa:

          - brak będzie napisu Prolonguj

          - wyświetlony zostanie komunikat, np.:

            Prolongata nie powiodła się. Wyczerpany maksymalny czas wypożyczenia

           Prolongata nie powiodła się. Prolongata samoobsługowa dla tej pozycji jest już niemożliwa.

Prolongata (przedłużenie terminu zwrotu) jest niemożliwe jeżeli:

- inny czytelnik zamówił ten dokument,

- upłynął termin zwrotu,

- termin zwrotu były prolongowany już 2-krotnie.

Korzystanie z kilku kont (poręczyciel, upoważniony) lub kilku bibliotek

 

Korzystanie z aplikacji Sowa Mobi pozwala na „podpięcie” kilku kont.

Poręczyciel może mieć wgląd w konto osób, za które przejął odpowiedzialność.

Jeżeli czytelnik korzysta z innych bibliotek pracujących w systemie Sowa, może także tam sprawdzać swoje konto.

 

Jak dodać kolejne konto w aplikacji:

1. Zainstaluj aplikację

2. Zaloguj się na pierwsze konto
3. Kliknij w przycisk u góry po lewej stronie                                                     

4. Kliknij w przycisk , aby otworzyć dodatkowe informacje                                

5. Wybierz Zarządzaj kontami

6. Kliknij Dodaj konto. Teraz należy postępować tak jak przy dodawaniu pierwszego konta:

     - wybierz bibliotekę

     - logowanie

W miejscu adres e-mail należy wpisać: login, numer karty.

Adres e-mail jest „loginem” unikatowym i nie ma możliwości logowania się na konto z poziomu dodatkowego adresu mailowego.

Po wpisaniu danych i kliknięciu Zaloguj się czytelnik zostanie zalogowany na drugie (kolejne) konto.

7. Klikając w przycisk u góry po lewej stronie widzimy jako główne konto, konto nowo dodane. W prawym rogu pojawi się ikona konta powiązanego.   

8. Aby przełaczyć się pomiędzy kontami wystarczy kliknąć (dotknąć) w grafikę reprezentującą inne konto. Nastąpi przełączenie konta.

10. Skasowanie powiązanego konta:
a. Zarzadząnie kontami

b. Należy dotknąć i przytrzymać grafikę (ikonę) z nazwą konta,pojawi się okno: Zapomnij konto, klikamy konto zostanie odłączone.

wstecz
Szukaj w katalogu księgozbioru: